Bodelsen og Schramm logo

ERKLÆRING OM PERSONDATABESKYTTELSE

Denne erklæring om persondatabeskyttelse beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de oplysninger, vi måtte have om dig. Hvis du har spørgsmål, kan du også se her, hvordan du kontakter os. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi bruger cookies og lignende teknologier, kan du læse vores erklæring om cookies.Vi kan ændre denne erklæring til enhver tid, så det er en god idé at kontrollere, om der er opdateringer med jævne mellemrum.Vi tilbyder tjenester, der er relateret til HR, ledelse, personlig udvikling psykologisk behandling. Denne erklæring gælder for alle de personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores aktiviteter, eller når du kontakter os via e-mail, telefon eller post. Vi gemmer kontaktoplysninger, dvs. virksomhedens navn, cvr,nr., kontaktperson i virksomheden og dennes e-mailadresse samt telefonnummer, så der kan afregnes med virksomheden/personen. Data gemmes herudover i overensstemmelse med retningslinjer for psykologers journalhåndtering.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil en opgave er afsluttet.Virksomhedsoplysninger opbevares indtil virksomheden ikke længere ønsker at være registreret hos Bodelsen & Schramm.

PERSONOPLYSNINGER, DU GIVER OS

Uden visse oplysninger kan vi ikke hjælpe med at løse en opgave. Når du gør brug af ovenstående muligheder, beder vi dig derfor om de oplysninger, vi skal bruge for at kunne yde dig den ønskede tjeneste. Der vil her være tale om almindelige oplysninger, som kan omfatte navn, alder, fødselsdato, køn, problemstilling og kontaktoplysninger (e-mail, adresse og telefonnummer). Det kan også være oplysninger om dine betalingsoplysninger.Mere personfølsomme oplysninger som cpr.nr. opbevares i henhold til journalpligten.Hvis du kontakter os (fx pr. telefon, e-mail eller andre kontaktformer), indsamler vi også her de nødvendige oplysninger fra dig.

PERSONOPLYSNINGER, DU GIVER OS OM ANDRE

Du kan som ansvarlig for en virksomheds HR eller lignende tilføje data om en anden person/medarbejder og oprette en opgave på vegne af en anden, fx en leder, en medarbejder eller en kollega. Gør du dette, bedes du sikre dig, at den pågældende person ved, at du giver os vedkommendes oplysninger, og er indforstået med den måde, hvorpå vi behandler hans/hendes personoplysninger (som beskrevet i denne erklæring). Dette er udelukkende dit ansvar.

PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER AUTOMATISK

Når du opretter en opgave, registrerer vi, i nogle tilfælde, hvilken platform du bruger til det, og hvordan du har fundet vej til denne platform (om du fx er endt på platformen via et andet websted).Selvom du ikke opretter en opgave, kan vi alligevel indsamle visse oplysninger, når du besøger vores platforme. Disse oplysninger kan omfatte din IP-adresse, din computers operativsystem, programversion, sprogindstillinger, enhedsspecifikke indstillinger og karakteristika samt data, der identificerer din enhed.

HVORFOR INDSAMLER OG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi beder dig om dine person- eller virksomhedsoplysninger, så vi kan oprette en sag (og andet, du måtte have brug for i forbindelse med oprettelsen) og sikre os, at du får den bedst mulige service. Vi kan også bruge oplysningerne til at kontakte dig omkring vores tilbud og aftaler vi har indgået med dig. Ovenstående er hovedårsagerne til, at vi indsamler dine personoplysninger, men der er også andre årsager. Vil du vide mere?

HVORFOR INDSAMLER OG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

Oprettelse af opgaver: Først og fremmest bruger vi dine personoplysninger til at foretage og administrere opgaver og til at videresende de nødvendige oplysninger til de involverede parter. Dette inkluderer også at sende dig kommunikation i forbindelse med din sagsoprettelse, f.eks. bekræftelser, ændringer og påmindelser.

Kundeservice: Vi behøver stamdata for at kunne hjælpe dig med at foretage en sagsoprettelse eller besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have inden, under eller efter oprettelsen.

Kundeanmeldelser: Vi kan bruge dine kontaktoplysninger til at sende dig et kort spørgeskema vedrørende dit forløb, når dette er afsluttet. Dette hjælper os med forstå og forbedre vores service samt den service, vores samarbejdspartnere yder.

Kommunikation med dig: Vi kan også kontakte dig via telefon, e-mail eller sms under andre omstændigheder. Det kan vi gøre af forskellige årsager, heriblandt:- Svar på og håndtering af anmodninger, du har foretaget.- Fremsendelse af et spørgeskema eller en opfordring til at anmelde din oplevelse hos os.- Fremsendelse af andre administrative meddelelser.

Registrering og forebyggelse af bedrageri: Vi bruger dine personoplysninger til at registrere og forebygge bedrageri og andre ulovlige eller uønskede aktiviteter for at opnå en sikker og pålidelig tjeneste. Ydermere kan vi anvende personoplysninger til risikovurdering og sikkerhedsmæssige formål, der kan omfatte verifikation af brugere og rekvireringer. Dette kan af og til medføre, at vi må sætte visse sager i bero.

Forbedring af vores tjenester: Vi analyserer personoplysninger med henblik på at forbedre funktionaliteten i og kvaliteten af vores onlinetjenester og højne hele brugeroplevelsen. Vi bestræber os altid på at gøre vores platforme nemmere at bruge.

Kundeanmeldelser: Når du har foretaget oprettelse af en sag, kan vi opfordre dig til at vurdere de tjenester, som vi eller vores samarbejdspartner har leveret. Din anmeldelse vil hjælpe fremtidige kunder med at træffe det rigtige valg og hjælpe vores samarbejdspartnere med at forbedre de tjenester, som de tilbyder.

Juridiske formål: Endelig kan det i visse tilfælde være nødvendigt at anvende dine personoplysninger til at behandle og løse retstvister i forbindelse med myndighedsundersøgelser eller overholdelsesformål eller for at sikre os, at vi anvender vores vilkår og betingelser korrekt.For at kunne behandle dine personoplysninger på denne måde henholder vi os til følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en kontrakt: Vi skal bruge dine personoplysninger for at kunne opfylde de kontrakter, du indgår med os. Når du rekvirerer et forløb, er vi fx nødt til at overføre dine oplysninger til relevante behandler.

Lovlige interesser: Vi kan bruge dine oplysninger til vores “lovlige interesser” (et udtryk, der dækker over aktiviteter, vi mener, er en vigtig del af en effektiv forretningsførelse – mens vi stadig respekterer dine rettigheder og overholder loven). Disse interesser kan fx være at give dig det mest relevante indhold på vores platforme, herunder afsendte e-mails og forbedring af vores produkter og tjenester samt til administrative formål.

HVILKE TREDJEPARTER DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED – OG HVORFOR?

De tjenester, vi leverer, er afhængige af samarbejdspartnere, som vi under visse omstændigheder kan dele dine personoplysninger med. I de fleste tilfælde videregiver vi blot dine oplysninger til de specifikke parter, der hjælper os med at levere den ønskede tjeneste til dig.

HVILKE SIKKERHEDSPROCEDURER IMPLEMENTERER VI FOR AT BESKYTTE DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vores forretningssystemer og -procedurer sikrer, at alle rimelige foranstaltninger er på plads for at beskytte dine person-/virksomhedsoplysninger og sikre dem mod misbrug eller uautoriseret adgang i overensstemmelse med europæiske databeskyttelseslove. Vi har også specifikke sikkerhedsprocedurer og -restriktioner (både tekniske og fysiske), som begrænser adgangen til og brug af de personoplysninger, vi måtte være i besiddelse af. Kun autoriseret personale har adgang til personoplysninger – og ansatte må kun tilgå oplysningerne af specifikke, autoriserede årsager.

HVORDAN BEHANDLER VI BØRNS PERSONOPLYSNINGER?

Vores tjenester er ikke tilgængelige for børn under 18 år, og vi forbeholder vi os retten til at slette alle oplysninger, vi måtte komme i besiddelse af, fra et barn under denne alder. Vi kan dog under visse omstændigheder komme i besiddelse af oplysninger vedrørende et barn, som fx et forsikringskrav. Skulle dette ske, indsamler og bruger vi kun disse oplysninger med tilladelse fra barnets forælder eller værge.

HVORDAN KAN DU KONTROLLERE DE PERSONOPLYSNINGER/VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER, DU HAR GIVET OS?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Du kan til enhver tid opdatere eller slette din brugerkonto ved at kontakte os.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER PÅ VORES PLATFORME?

Bodelsen & Schrmm kontrollerer behandlingen af personoplysninger på firmaets platforme. Bodelsen & Schramm har CVR.nr.: 30053745Telefonnummer: 29728087Email: info@bodelsenogschramm.dk. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores praksis eller denne erklæring om databeskyttelse, bedes du sende os en e-mail med “Persondatabeskyttelse” i emnelinjen til info@bodelsenogschramm.dk, hvorefter vi vender tilbage til dig. Vi er altid klar til at drøfte persondatabeskyttelse med vores kunder.